twitter
    Ikutilah status semasa saya, InsyaAllah :)

SILA PILIH SIARAN YANG ANDA GEMARI. PADAMKAN RADIO UNTUK TONTON TVPembahagian Agama

Para sarjana Islam telah membahagikan agama yang ada di atas muka bumi ini kepada dua bahagian , iaitu Agama Samawi dan Agama Wadie.

Agama Samawi ialah agama yang datang dari langit atau yang diwahyukan oleh Allah kepada rasul-Nya untuk disampaikan kepada hamba-Nya . Tambahan pula bagi agama samawi ini Allah s.w.t telah turunkan kitab sebagai dokumen agama. Agama Samawi tersebut ialah:
1. Agama Islam, kitabnya ialah al-Quran.
2. Agama Yahudi, kitabnya ialah Taurat.
3. Agama Nasrani, kitabnya ialah Injil.

Agama Wadie' pula ialah agama-agama yang bukan berasal daripada wahyu Allah dan tidak mempunyai kitab daripada langit. Ia juga adalah merupakan agama ciptaan manusia. Sebagai contoh , agama Hindu,Buddha,Sikh,Taoism,Confucianism dan lain-lain lagi.

1 comments:

Inspector Saahab said...

salam. apakah kesan dan pengaruh agama wad'ie kepada manusi zaman kini?

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...