twitter
    Ikutilah status semasa saya, InsyaAllah :)

SILA PILIH SIARAN YANG ANDA GEMARI. PADAMKAN RADIO UNTUK TONTON TVPenggunaan Kata Majmuk ( Dua perkataan yang ditulis berdekatan )

PANDUAN EJAAN RUMI
PENGGUNAAN KATA MAJMUK
Kata majmuk – dua atau lebih kata dasar yang membawa satu makna.
Dalam sistem baku, kata majmuk dieja terpisah kecuali beberapa perkataan yang sudah mantap
Bil
Kata dasar 1
Kata dasar 2
Kata majmuk dieja sebagai satu perkataan
1
Antara
Bangsa
Antarabangsa
2
Apa
Bila
Apabila
3
Apa
Kala
Apakala
4
Apa
Lagi
Apalagi
5
Bagai
Mana
Bagaimana
6
Barang
Kali
Barangkali
7
Beri
Tahu
Beritahu
8
Bumi
Putera
Bumiputera
9
Dari
Hal
Darihal
10
Dari
Pada
Daripada
11
Duka/suka
Cita
Dukacita/sukacita
12
Hulu
Balang
Hulubalang
13
Jawatan
Kuasa
Jawatankuasa
14
Kaki
Tangan
Kakitangan
15
Ke
Pada
Kepada
16
Kerja
Sama
Kerjasama
17
Mana
Kala
Manakala
18
Mata
Hari
Matahari
19
Olah
Raga
Olahraga
20
Pada
Hal
Padahal
21
Pesuruh
Jaya
Pesuruhjaya
22
Setia
Usaha
Setiausaha
23
Suka
Rela
Sukarela
24
Suruhan
Jaya
Suruhanjaya
25
Tanda
Tangan
Tandatangan
26
Tanggung
Jawab
Tanggungjawab
27
Warga
Negara
Warganegara


Selain yang disenaraikan di atas, kata majmuk hendaklah dieja terpisah.
Sungguhpun kata majmuk dieja terpisah, tetapiia dieja/ditulis sebagai satu perkataan apabila menerima imbuhan apitan, seperti contoh pada jadual di bawah:
Kata Majmuk
Apitan
Ejaan
kuat kuasa
peN....an
Penguatkuasaan
kemas kini
meN...kan
Mengemaskinikan
anak tiri
meN...kan
Menganaktirikan
ibu bapa
ke...an
Keibubapaan
kuat kuasa
di...kan
Dikuatkuasakan
campur aduk
peR...an
Percampuradukan
Untuk awalan, kata majmuk diimbuhkan kepada kata pertama dalam kata majmuk berkenaan. Manakala akhiran, imbuhan dirangkaikan pada hujung kata yang terakhir. Lihat contoh jadual di bawah.
Imbuhan
Kata Majmuk
Kata Majmuk Terbitan
berR-
garis pusat
bergaris pusat
meN-
ambil alih
mengambil alih
peN-
cari gali
pencari gali
-an
daya serap
daya serapan
-kan
urus niaga
urus niagakan


Disusun oleh;
Noer Ashikin Muhiddin

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...