twitter
    Ikutilah status semasa saya, InsyaAllah :)

SILA PILIH SIARAN YANG ANDA GEMARI. PADAMKAN RADIO UNTUK TONTON TVMurtad Melalui Perkataan


Perkataan - perkataan yang boleh menyebabkan seseorang Islam itu menjadi murtad ialah mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan kepada kekufuran, di antaranya ialah:

- Mengatakan Allah s.w.t itu ada sekutunya dan berbilang-bilang.
- Mengatakan bahawa Allah s.w.t tidak berkuasa ke atas alam ini.
- Mengatakan bahawa Syariah Islam yang diturunkan Allah bukan untuk mengatur perhubungan di antara     individu dengan masyarakat dan negara.
- Mengatakan hukum-hukum Islam tidak wajib dilaksanakan pada masa sekarang, kerana tidak sesuai dengan keadaan hidup masyarakat moden dan berbilang bangsa pada hari ini.
- Mengatakan bahawa sesetengah hukum Islam tidak sesuai lagi digunakan pada hari ini dan hanya sesuai pada zaman silam sahaja.
- Mengatakan tafsiran ayat-ayat al-Quran yang dibuat oleh ulama' tafsir terdahulu tidak lagi sesuai digunakan
sebagai dasar hukum hari ini  dan menganjurkan ulama' hari ini untuk membuat tafsiran mengikut keadaan dan suasana kehidupan ummah dan kedudukan negara masa kini.
- Mengatakan bahawa agama Islam itu sama sahaja dengan agama lain
- Mengatakan bahawa qada' dan qadar bukan datang dari Allah s.w.t malah ia datang dari makhluk itu sendiri atau dari kekuatan alam semula jadi.
- Mengatakan bahawa Allah s.w.t adalah salah satu daripada tiga Tuhan iaitu Nabi Isa, Maryam dan Ruh al-Qudus.

Barangsiapa yang pernah mengeluarkan salah satu daripada perkataan di atas maka hendak ia bertaubat kepada Allah s.w.t dengan segera sebelum Allah s.w.t menjemputnya ke lubang kubur ..........

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...