twitter
    Ikutilah status semasa saya, InsyaAllah :)

SILA PILIH SIARAN YANG ANDA GEMARI. PADAMKAN RADIO UNTUK TONTON TVMurtad Melalui Iktiqad ( Kepercayaan )


Seseorang Muslim boleh menjadi murtad yakni terkeluar dari Islam melalui iktikad iaitu kepercayaan yang bertentangan dengan aqidah Islam. Di antaranya ialah:

* Tidak mengakui bahawa Allah s.w.t ialah Tuhan yang hanya berhak disembah.

* Tidak mengakui atau ragu-ragu bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, atau mengingkari salah seorang rasul yang terdahulu dari Nabi Muhammad s.a.w.

* Tidak mengakui bahawa al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w dengan perantaraan Malaikat Jibril a.s.

* Tidak mempercayai atau meragui hukum-hukum Allah s.w.t yang disebut di dalam al-Quran dan hadith nabi.

* Tidak mengakui atau ragu-ragu bahawa Hari Kiamat itu akan datang dan yang berkaitan dengan Hari Kiamat seperti syurga, neraka dan lain-lain.

* Tidak mempercayai qada' dan qadar iaitu buruk atau baik semuanya ditentukan dan datang dari Allah s.w.t.

* Tidak mengakui atau ragu-ragu menerima ijma' sahabat-sahabat Nabi s.a.w dalam perkara-perkara agama.

* Menghalalkan perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah s.w.t dengan dalil-dalil qatie seperti menghalalkan zina, minum arak, berjudi, makan riba' dan sebagainya.

* Mengharamkan perkara-perkara yang telah dihalalkan oleh allah s.w.t debgan dalil-dalil qatie' seperti jual beli, berkahwin, sewa dan sebagainya.

* Mengingkari perkara-perkara yang telah diketahui oleh semua orang Islam sesuatu perkara yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam agama seperti mengingkari bilangan waktu sembahyang atau rakaatnya.

* Tidak mengakui kewajipan yang telah disabitkan dengan dalil-dalil qatie'seperti sembahyang lima waktu sehari semalam, puasa sebulan Ramadhan, zakat, haji dan sebagainya.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...