twitter
    Ikutilah status semasa saya, InsyaAllah :)

SILA PILIH SIARAN YANG ANDA GEMARI. PADAMKAN RADIO UNTUK TONTON TVKenali Hudud

Pengenalan:
Hukuman Hudud adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan di dalam al-Quran dan hadith. Hukuman hudud ini adalah hak Allah s.w.t ysng tidak boleh ditukar ganti,tidak boleh diubah suai dan tidak boleh dipinda sesuka hati mengikut selera semasa seseorang.

Hukum hudud tidak boleh dimaafkan oleh sesiapa pun. Mereka yang melanggar hukum-hukum Allah s.w.t yang telah ditentukan di dalam al-Quran dan as-Sunnah adalah termasuk dalam golongan orang zalim. Firman Allah s.w.t dalam surah al-Baqarah 229 yang bermaksud : " Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan Allah s.w.t maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

Kesalahan-Kesalahan Yang Wajib Dikenakan Hukuman Hudud Ialah:

a - Berzina, iaitu melakukan persetubuhan tanpa nikah yang sah mengikut hukum syara'.

b - Menuduh orang lain berzina ( Qazaf ) iaitu membuat tuduhan berzina ke atas orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya dan tuduhan itu tidak dapat dibuktikan dengan empat orang saksi.

c - Minum arak atau minuman yang memabukkan sama ada sedikit atau banyak, mabuk atau tidak.

d - Mencuri iaitu memindahkan secara bersembunyi harta alih dari jagaan milik tuannya tanpa kebenaran atau persetujuan tuannya dengan niat untuk menghilangkan harta itu dari jagaan atau milik tuannya.

e - Murtad iaitu orang yang keluar dari agama Islam sama ada dengan perkataan,perbuatan atau dengan iktikad kepercayaan.

f - Merompak ( hirabah ) iaitu keluar seorang atau berkumpulan yang bertujuan untuk mengambil harta atau membunuh atau menakutkan dengan cara kekerasan.

g - Pendurhaka ( bughat ) iaitu segolongan umat Islam yang melawan atau mendurhaka kepada Ulil Amri atau pemimpin yang menjalankan syariat Islam dan hukum Allah s.w.t yakni memerintah negara dengan undang-undang Islam bukan undang-undang sekular.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...