twitter
    Ikutilah status semasa saya, InsyaAllah :)

SILA PILIH SIARAN YANG ANDA GEMARI. PADAMKAN RADIO UNTUK TONTON TVBulan-Bulan Islam


Pengertian Bulan-Bulan Islam.

Jumlah bulan dalan Islam ada dua belas bulan semuanya. Perkiraan hari dalam bulan Islam berdasarkan pergerakan bulan ( Qamariah ). Oleh sebab itu jumlah hari dalam setahun mengikut tahun hijriah ialah 354 hari berbanding jumlah hari dalam setahun masihi ialah 365 hari, ini kerana tahun Masihi dikira mengikut pergerakkan matahari. Oleh kerana bulan bergerak lebih laju daripada matahari maka perjalanannya setahun hanya memakan masa 354 sahaja berbanding pergerakan matahari menelan masa selama 365 hari, lebih 11 hari daripada bulan.

Makna Bulan Islam:

Muharram:
Muharram adalah merupakan bulan pertama dalam Islam yang mengandungi 30 hari, dinamakan Muharram kerana orang arab zaman jahiliyah mengharamkan peperangan dalam bulan ini.

Sofar:
Sofar merupakan bulan kedua dalam Islam dan mempunyai bilangan hari sebanyak 29 hari. Sofar bermaksud kosong iaitu kosong Makkah kerana mereka keluar musafir atau kosong rumah kerana mereka pergi berperang.

Rabiu'l awal:
Rabie' bermaksud tanah atau kawasan yang dipenuhi oleh rumput atau musim bunga , Ini bermaksud Rabiu'l awal ialah musim bunga peringkat awal. Bilangan hari ialah 30 hari.

Rabiu'l Akhir :
Rabiu'l Akhir ada 29 hari dan ia bermaksud musim bunga peringkat akhir atau kedua.

Jamadul Awal :
Jumlah hari dalam bulan ini ialah 30 hari, dinamakan jamad bermaksud keras atau beku. Ini bermaksud bulan Jamadul awal adalah musim sejuk sesi pertama.

Jamadul Akhir :
Jumlah hari berdasarkan kepada falaq dalam sebulan ialah 29 hari. Bulan ini bermaksud musim sejuk sesi kedua.

Rejab:
Jumlah hari dalam bulan Rejab ialah 30 hari. Rejab bermaksud mulia,besar ini kerana orang zaman jahiliyah memuliakan dan membesarkan bulan ini.

Saaban:
Jumlah hari dalam bulan Saaban ialah 29 hari. Saaban bermaksud bercabang,berpecah atau berpuak-puak. Ini kerana orang arab jahiliyyah keluar dari rumah dan berpecah untuk mencari
air. Bercabang bermaksud banyak kebaikan dan kelebihan yang telah disediakan oleh Allah s.w.t di dalam bulan ini.

Ramadhan:
Jumlah hari dalam bulan ini adalah 30 hari .Ramadhan bermaksud :panas terik dan membakar.
Bulan puasa yang jatuh pada musim panas. Membakar bermaksud membakar dosa mukmin yang berpuasa atau membakar lemak orang yang berpuasa.


Shawal:
Jumlah hari dalam bulan ini ialah 29 hari. Shawal bermaksud mencawat ekor. Ini kerana unta-unta mengawan dalam bulan ini.

Zul kaedah:
mempunyai bilangan hari sebanyak 30 hari. Zul kaedah bermaksud duduk, tinggal di rumah tidak berperang.

Zul Hijjah:
Bilangan hari dalam sebulan ialah 29 hari. Zul Hijjah bermaksud dalam bulan ini ada ibadat haji yang telah dilakukan semenjak zaman jahiliyah lagi.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...