twitter
    Ikutilah status semasa saya, InsyaAllah :)

SILA PILIH SIARAN YANG ANDA GEMARI. PADAMKAN RADIO UNTUK TONTON TVGolongan Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Pengertian di sudut bahasa:
Ahli: Orang yang pakar, bijak pandai.
Sunnah : Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sama ada perkataan,perbuatan serta takrir.
Jamaah: Adalah suatu golongan yang berjalan di atas landasan kebenaran seperti yang disabdakan oleh Rasulullah( sabahat dan Taabiin.

Pengertian di sudut istilah:
Suatu golongan yang berpegang kepada prinsip-prinsip akidah yang berasaskan al-Quran dan as-Sunnah serta berpandukan kepada landasan para sahabat Baginda,taabiin,ulama' mujtahid yang muktabar,ahli hadith serta ulama' feqah daripada generasi ke generasi sehingga ke hari ini.

Ciri-Ciri Penting Ahli Sunnah Wal Jamaah:

1. Mereka menurut landasan al-Quran dan as-Sunnah dalam seleruh kehidupan mereka.

2. Ketaatan mereka adalah berdasarkan kebenaran bukan berdasarkan kesukuan,warna kulit,bangsa,tarekat,kedaerahan dan seumpamanya.

3. Mereka mengiktiraf wujudnya perbezaan pendapat di sudut feqah terutamanya dalam perkara-perkara furu' (cabang) dan ini tidak dapai dijadikan alasan bagi perpecahan.

4. Mereka meyakini al-Quran adalah kalam Allah yang Qadim dan bukanya makhluk.

5. Mereka meyakini bahawa Allah tidak dapat dilihat di dunia ini, tetapi bagi orang-orang yang beriman mereka akan dapat melihat Allah di akhirat dengan kedua-dua mata mereka.

6. Mereka meyakini bahawa iman mempunyai perkara pokok dan caband. Kemaksiatan seseorang tanpa menjejaskan perkara pokok tidak menyebabkan seseorang menjadi murtad.

7. Mereka mencintai Rasulullah s.a.w , ahlul bait,isteri-isteri.

8. Mereka berjihad mencegah kemungkaran dan menegakkan kebenaran seperti yang dikehendaki dalam al-Quran.

9. Mereka mencintai orang-orang yang soleh dan para wali Allah.s.w.t dan memberikan penghormatan kepada mereka.

10. Mereka meyakini kermat dan kejadian luar biasa perlu berlaku keatas para a'ulia hasil kurniaan daripada Allah s,w,t

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...