twitter
    Ikutilah status semasa saya, InsyaAllah :)

SILA PILIH SIARAN YANG ANDA GEMARI. PADAMKAN RADIO UNTUK TONTON TVAkidah

Pengertian Akidah:

Bahasa: Simpulan atau ikatan.

Istilah: Kepercayaan atau keimanan yang mantap di dalam hati terhadap Allah,malaikat,rasul, kitab,hari kiamat, qada' dan qadar serta semua perkara yang telah ditetapkan di dalam al-aquran dan as-Sunnah. Semua keyakinan ini hendaklah direalisasikan ke dalam kehidupan seharian sama ada dalam aspek ibadah,muamalat,akhlak,politik,ekonomi,sosial,pendidikan dan lain-lain lagi.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...