twitter
  Ikutilah status semasa saya, InsyaAllah :)

SILA PILIH SIARAN YANG ANDA GEMARI. PADAMKAN RADIO UNTUK TONTON TVLimaza al-Furqan ?.

Al-Quran yang diturunkan oleh Allah s.w.t mempunyai berbagai nama antaranya ialah:

 • Al-Kitab, QS(2:2),QS (44:2)
 • Al-Furqan (pembeda benar salah): QS(25:1)
 • Adz-Dzikr (pemberi peringatan): QS(15:9)
 • Al-Mau'idhah (pelajaran/nasehat): QS(10:57)
 • Al-Hukm (peraturan/hukum): QS(13:37)
 • Al-Hikmah (kebijaksanaan): QS(17:39)
 • Asy-Syifa' (obat/penyembuh): QS(10:57), QS(17:82)
 • Al-Huda (petunjuk): QS(72:13), QS(9:33)
 • At-Tanzil (yang diturunkan): QS(26:192)
 • Ar-Rahmat (karunia): QS(27:77)
 • Ar-Ruh (ruh): QS(42:52)
 • Al-Bayan (penerang): QS(3:138)
 • Al-Kalam (ucapan/firman): QS(9:6)
 • Al-Busyra (kabar gembira): QS(16:102)
 • An-Nur (cahaya): QS(4:174)
 • Al-Basha'ir (pedoman): QS(45:20)
 • Al-Balagh (penyampaian/kabar) QS(14:52)
 • Al-Qaul (perkataan/ucapan) QS(28:51)

Kenapa Al-Quran dinamakan al-Furqan. Al-Furqan bermaksud yang membezakan iaitu:

* Membezakan antara hak dengan batil.

* Membezakan antara yang makruf dengan yang mungkar.

* Membezakan antara yang baik dengan yang buruk.

* Membezakan antara adil dengan yang zalim.

* Membezakan antara petunjuk dengan kesesatan.

* Membezakan antara cahaya dengan kegelapan.

* Membezakan antara keimanan dengan kekufuran.

* Membezakan antara Islam hakiki dengan Islam tiruan.

* Membezakan antara parti Allah dengan parti syaitan.

* Membezakan antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...